Εφαρμογή τυποποίησης ελαιολάδου

Το Ιδανικό πρόγραμμα για τυποποιητήρια ελαιολάδου. Καλύπτει τις καθημερινές εργασίες ενός σύγχρονου τυποποιητηρίου, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και παραμένοντας απλό στη χρήση του.

Παραλαβή και συσκευασία λαδιού

 • Παραλαβή λαδιού είτε απ ευθείας από παραγωγούς είτε από ελαιουργεία
 • Ιχνηλασιμότητα
 • Δεξαμενές λαδιού

Εμπορικό κύκλωμα

 • Παρακολούθηση της αποθήκης
 • Δυνατότητα παρακολούθησης ειδών που δεν είναι λάδια (π.χ. Υλικά συσκευασίας)
 • Όλες οι καταστάσεις για ενημέρωση του λογιστή καθώς
 • δυνατότητα διασύνδεσης μέσω «γέφυρας» με τα γνωστότερα προγράμματα λογιστής της αγοράς
 • ΜΥΦ σε XML για άμεση εισαγωγή στη ΓΓΠΣ, κλπ
 • Όλες οι προβλεπόμενες από AGROCERT/ΔΗΜΗΤΡΑ/ISO 2000 καταστάσεις και σε μορφή Excel
 • Έκδοση κάθε είδους παραστατικού εμπορίας αγορών και πωλήσεων
 • Πλήρης παρακολούθηση των πελατών και τω προμηθευτών της επιχείρησης

Χαρακτηριστικά

Ιχνηλασιμότητα

 • Προς τα πίσω: Προέλευση λαδιού, διαδικασία τυποποίησης.
 • Προς τα εμπρός: Σε ποιους πολώθηκε το προϊόν

Παρτίδες

 • Τροφοδοσίας
 • Παραγωγής
 • S/N ανά μονάδα συσκευασίας ή ομαδικής συσκευασίας

Διαδικασία τυποποίησης λαδιού

 • Δημιουργία παρτίδων τροφοδοσίας με ανάμιξη λαδιού δεξαμενών
 • Μετατροπή του χύμα λαδιού σε συσκευασμένα προϊόντα με δυνατότητα χρήσης «Συνταγής Παραγωγής»
 • Αυτόματη αφαίρεση του χύμα λαδιού από την αποθήκη και προσθήκη των παραχθέντων μονάδων. Αυτόματη αφαίρεση των υλικών συσκευασίας.

Δεξαμενές λαδιού

 • Πλήρης παρακολούθηση των δεξαμενών
 • Κατά ποιότητα λαδιού
 • Κατά χαρακτηρισμό (ΠΟΠ, ΠΓΕ, Βιολογικά, παρθένο, κλπ)
 • Στοιχεία παραγωγών/προμηθευτών ανά δεξαμενή.
 • Αυτόματη ή όχι δημιουργία LOT με κάθε παραλαβή στη δεξαμενή.

Συχνές ερωτήσεις

Συνεργάζεται το πρόγραμμα τυποποίησης "Αμφορευς-3" με το αντίστοιχο "Αμφορεύς-2" του ελαιουργείου;

Ναι, η βάση δεδομένων είναι κοινή. Έτσι κάθε αλλαγή που κάνετε μέσα από την μια εφαρμογή αυτόματα ενημερώνεται και η άλλη.

Μπορώ να συνδέσω εξωτερικές συσκευές, όπως ζυγιστικές ή μετρητές στάθμης δεξαμενών με το πρόγραμμα;

Ναι, η δυνατότητα αυτή παρέχεται ως extra και υλοποιείται μετά από συμφωνία ειδικά για το κάθε τυποποιητήριο.

Μπορώ να παρακολουθώ τις επιταγές μου από την εφαρμογή "Αμφορεύς-3";

Ναι, τόσο οι εισπρακτέες όσο και οι πληρωτέες επιταγές παρακολουθούνται. Ενημέρωση πινακίων-Ληξιάριο επιταγών κλπ.

Μπορώ να κάνω ανάμιξη λαδιών κατά την παραγωγή;

Ανάμιξη λαδιών μπορεί να γίνει: α) Κατά την παραγωγή για την δημιουργία της επιθυμητής ποιότητας τελικού προϊόντος. β) Μεταξύ δεξαμενών με τήρηση της ιχνηλασιμότητας της δεξαμενής προορισμού.

Μπορώ να παρακολουθώ τις παραλαβές λαδιών από ελαιουργεία για λογαριασμό των πελατών τους;

Ναί.

Κατα την συσκευασία χύμα λαδιού, τα υλίκά συσκευασίας αφαιρούνται αυτόματα απο την αποθήκη ώστε να μπορώ να παρακολουθώ το διαθέσημο απόθεμα;

Αν ορίσεται μια “συνταγη παραγωγής” τότε αυτόματα τα υλικά συσκευασίας αφαιρούνται απο την αποθήκη.

Ενημερωθείτε σήμερα για την εφαρμογή τυποποίησης ελαιολάδου και ζητήστε προσφορά

Τηλέφωνο

2821 800 885, 6984606164

Διεύθυνση

Κ. Φούμη 74 Αγροκήπιο, Χανιά

Email

info@nanosoft.gr

Φόρμα επικοινωνίας