Εφαρμογή διαχείρισης ξενοδοχείων KALYPSO HOTEL

Το Ιδανικό πρόγραμμα για μικρά και μεσαία ξενοδοχεία. Καλύπτει τις καθημερινές εργασίες ενός σύγχονου ξενοδοχείου. 

Βασικά χαρακτηριστικά

 • Κρατήσεις, αφίξεις, προετοιμασία άφιξης, αναχωρήσεις
 • Πελάτες: Μεμονωμένοι, Allotment, λίστας αναμονής, Πρακτορικοί χωρίς συμβόλαιο
 • Αναμενόμενες αφίξεις και αναχωρήσεις
 • Προβολή κρατήσεων σε πλάνο 45 ημερών με πλήθος δυνατοτήτων επεξεργασίας
 • Έκδοση λογαριασμού δωματίου και γενικά πλήρης οικονομική παρακολούθηση του πελάτη από την προκαταβολή μέχρι την εξόφληση κατά την αναχώρηση
 • Πλήθος δυνατοτήτων που θα διευκολύνουν τις καθημερινές σας εργασίες.

Κρατήσεις

 • Πελατών πόρτας και πελατών πρακτορείων με συμβόλαια Allotment και Γκαραντί
 • Σύνδεση με Channel manager αλλά και δυνατότητα κρατήσεων από το δικό σας site με αυτόματη μεταφορά στο πλάνο δωματίων του Kalypso Hotel
 • Ιστορικό πελατών
 • Εύκολη επεξεργασία κρατήσεων με πλήθος αλλαγών μετά την κράτηση. Αλλαγή διάρκειας, ακύρωση, συνέχιση σε άλλο δωμάτιο, αλλαγή δωματίου κλπ
 • Δυνατότητα διαφορετικών τιμών για κάθε ημέρας διαμονής, για κάθε άτομο. Αυτόματη αλλαγή τιμοκαταλόγου σε καθορισμένη ημερομηνία

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

 • Προετοιμασία άφιξης για αποφυγή συνωστισμού σε μεγάλα γκρουπ. Δυνατότητα ομαδικού check in του γκρουπ.
 • Καταστάσεις αναμενόμενων αφίξεων, κενών δωματίων, παραμενόντων πελατών, βιβλίου πόρτας, δελτίου αστυνομίας, κλπ.
 • Δυνατότητα, για άνοιγμα ατομικών (extra) λογαριασμών ανά άτομο ή ομάδα ατόμων. Είναι δυνατόν δύο πελάτες του ίδιου δωματίου να έχουν άλλο λογαριασμό (κανονικό ή extra) αλλά και δύο πελάτες διαφορετικών δωματίων να έχουν τον ίδιο extra λογαριασμό.
 • Δυνατότητα άφιξης ατόμου σε κατειλημμένο δωμάτιο.
 • Αυτόματη χρέωση ύπνου-φαγητού των παραμενόντων πελατών με βάση είτε τον τιμοκατάλογο είτε το συμβόλαιο allotment, είτε με προκαθορισμένη ειδική τιμή πελάτη.
 • Πλήρης οικονομική παρακολούθηση του ξενοδοχείου με πολλά πληροφοριακά στοιχεία.
 • Δυνατότητα προ-χρέωσης δωματίου από την προηγούμενη της αναχώρησης ημέρα.
 • Λίστα δωματίων - λογαριασμών πελατών.Κατάσταση διανυκτερεύσεων. Ελεύθερα δωμάτια. Αναμενόμενες αφίξεις & αναχωρήσεις. Κενωθέντα δωμάτια προς καθαρισμό. Εκτύπωση προετοιμασμένων. Λίστα εστιατορίου. Αναζήτηση πελάτη.Ονομαστική κατάσταση αναμενόμενων ατόμων. Καταστάσεις για τις καθαρίστριες: i) Ανά δωμάτιο: τι πρέπει να αλλάξουν, ii) Ανά πτέρυγα ευθύνης: σύνολο σεντονιών, προσοψίων κλπ που πρέπει να κρατούν.
 • Διαχείριση πρακτορείων: Καταχώρηση συμβολαίων commitment και allotment. Ορίζεται όσους τιμοκαταλόγους θέλετε με οποιαδήποτε χρονική ισχύ.
 • Αυτόματη ανταλλαγή των πελατών 2 δωματίων με μεταφορά όλων των στοιχείων τους και των λογαριασμών τους.
 • Ιστορικό πελατών που έχουν έλθει στο ξενοδοχείο. Δυνατότητα μεταφοράς των στοιχείων από το ιστορικό στην κράτηση ή στην προετοιμασία άφιξης.
 • Σύνδεση με πρόγραμμα εστιατορίου KALYPSO Restaurant για μεταφορά χρέωσης από εστιατόριο στο λογαριασμό δωματίου (Παρέχεται extra).
 • Αυτόματη εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος κατά την αναχώρηση δωματίου για υπάρχουσα εκκρεμότητα.
 • Δυνατότητα οι πελάτες σας να κάνουν κράτηση on line μέσω δική σας ιστοσελίδας. Εσείς απλά επικυρώνεται με την άφιξη προκαταβολής (Παρέχεται extra).

Συχνές ερωτήσεις

Μέχρι πόσο μεγάλο ξενοδοχείο μπορεί να καλύψει το Kalypso Hotel;

Αν και η εφαρμογή μπορεί θεωρητικά να καλύψει απεριόριστο αριθμό δωματίων, πρακτικά απευθύνεται σε μικρά και μεσαία ξενοδοχεία (ενδεικτικά μέχρι 60 δωμάτια) παρέχοντας τους ένα απλό στη χρήση αλλά ταυτόχρονα ισχυρό εργαλείο.

Μπορώ να έχω προγραμματισμένη αλλαγή δωματίου κατά την διάρκεια της παραμονής;

Μπορείτε να έχετε μέχρι και δύο προγραμματισμένες μεταφορές απο δωμάτιο σε δωμάτιο κατά τη διάρκεια της παραμονής Βέβαια μπορείτε να κάνετε όσες τέτοιες μεταφορές θέλετε χωρίς να τις έχετε προγραμματισει απο πριν.

Πως η εφαρμογή διαχειρίζεται τις αφίξεις μεγάλων group;

Με τη διαδικασία της “προετοιμασίας άφιξης”. Έχοντας προετοιμάσει μια άφιξη, η πραγματοποίηση της είναι πάτημα μερικών πλήκτρων.

Μπορώ να παρακολουθήσω την αποθήκη του ξενοδοχείου;

Το Kalypso Hotel  περιλαμβάνει απλή αλλά πλήρη εμπορική διαχείριση, τόσο της αποθήκης όσο και των προμηθευτών του ξενοδοχείου.

Μπορώ να καταχωρήσω συμβόλαια από πρακτορεία για την αυτόματη χρέωση των πελατών τους;

Ναι, μπορώ να καταχωρήσω τόσο συμβόλαια Allotment όσο και Commitmet. Σε κάθε συμβόλαιο αντιστοιχίζονται διάφοροι τιμοκατάλογοι ανάλογα με την εποχή. Η χρέωση των πελατών των πρακτορείων γίνεται αυτόματα ανάλογα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο την ημέρα της διαμονής.

Έχει δυνατότητα το Kalypso Hotel να συνδεθεί με κάποιο σύστημα Channel manager;

Ναι, μπορεί με ορισμένα.

Ενημερωθείτε σήμερα για την εφαρμογή διαχείρισης ξενοδοχείων και ζητήστε προσφορά

Τηλέφωνο

2821 800 885

Διεύθυνση

Κ. Φούμη 74 Αγροκήπιο, Χανιά

Email

info@nanosoft.gr

Φόρμα επικοινωνίας