Εφαρμογή διαχείρισης ελαιοτριβείων ΑΜΦΟΡΕΥΣ

Οργανώστε την λειτουργία του ελαιοτριβείου σας, παρακολουθήστε αναλυτικά τις καρτέλες παραγωγών και προμηθευτών καθώς και τις δεξαμενές σας. Τιμολογήστε τους πελάτες σας και παρακολουθήστε πλήρως την παραγωγή σας μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης. 

#1

Παραλαβή & έκθλιψη ελαιοκάρπου

Όλη η διαδικασία από την παραλαβή του ελαιοκάρπου μέχρι και την τιμολόγηση του παραγωγού. Γρήγορα και εύκολα.  

 • Απευθείας άντληση στοιχείων παραγωγού από ΓΓΠΣ.
 • Έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης παροχής ανάλογα με το καθεστώς του παραγωγού με αυτόματο υπολογισμό όλων των κρατήσεων σε χρήμα, λάδι ή και καρπό.
 • Το δικαίωμα του ελαιουργείου μπορεί να είναι είτε σε ποσοστό επί του λαδιού είτε επί του καρπού που αλέθεται.
 • Αυτόματη απαλλαγή από δακοκτονία.
 • Η πυρήνα υπολογίζεται είτε σε ποσοστό επί του καρπού είτε επί του λαδιού.
 • Αυτόματη έκδοση αυτοτιμολογίου για τους παραγωγούς κανονικού καθεστώτος.
 • Υπολογισμός δικαιώματος επί του ελαιολάδου ή του καρπού
 • Σύνδεση με ζυγιστικές, με αναλυτές περιεκτικότητας και οξύτητας.
 • Κοινή (ομαδική) άλεση με ή χωρίς δειγματοληψία.
 • Δυνατότητα παραλαβής του ελαιολάδου για φύλαξη ή αποστολής του στο εμπόριο.
#2

Παραγωγοί

Πλήρης παρακολούθηση των παραγωγών.

 • Παρακολούθηση των δοχείων που έχει πάρει ο παραγωγός και αυτόματη μεταφορά της χρέωσης του δοχείου σε άλλον παραγωγό, όταν το δοχείο αυτό δοθεί στον επόμενο παραγωγό.
 • Αυτόματη εκτύπωση δήλωσης παραγωγού για αγροτεμάχια ΠΟΠ ή ΠΓΕ.
 • Κατάσταση παραγωγών που ελαιοποίησαν την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο.
 • Αγροτεμάχια (ΟΣΔΕ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του AGROCERT/"DHMHTRA" για λάδια ΠΟΠ, ΠΓΕ.
 • Συγκεντρωτική κατάσταση λαδιών φύλαξης ανά παραγωγό.
 • Καρτέλα παραγωγής ελαιολάδου με δυνατότητα παρακολούθησης και των λαδιών μαζωχτών.
 • Καρτέλα λαδιών φύλαξης παραγωγού: Τι λάδια άφησε για φύλαξη ο παραγωγός, ποια από αυτά έχουν τιμολογηθεί ή επιστραφεί, ποια παραμένουν ακόμα, κλπ. Δυνατότητα:
  i) αγοράς από τη φύλαξη.
  ii) Πώληση στο εμπόριο.
  iii) Επιστροφή στον παραγωγό.
#3

Δεξαμενές - Αποθήκη

Πλήρης παρακολούθηση δεξαμενών. Περιεχόμενο-μέση οξύτητα.  Ιχνηλασιμότητα δεξαμενής

 

 • Για κάθε δεξαμενή καθορίζονται:
  i) Χωρητικότητα
  ii)Περιοχή οξυτήτων που δέχεται
  iii) Χαρακτηρισμός λαδιού: ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΒΙΟ
  iv) Ημερομηνία εκκένωσης
  v) και πολλά άλλα στοιχεία
 • LOT number αυτόματα μετά από κάθε μεταβολή της σύνθεσης του περιεχομένου.
 • Αναλυτικές καρτέλες δεξαμενών
 • Οξυμετρήσεις περιεχομένου
 • Αναμίξεις λαδιών (μεταγγίσεις)
 • Πλήρης ιχνηλασιμότητα της κάθε δεξαμενής
 • Τα λάδια παρακολουθούνται από τρεις απόψεις:
  i) Κατά οξύτητα
  ii) Κατά δεξαμενή
  iii) Κατά χαρακτηρισμό ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, παρθένο, κλπ)
 • Πλήρης παρακολούθηση της αποθήκης του ελαιουργείου
 • Σειρά εκτυπώσεων (Αναλυτικές και συγκεντρωτικές) που παρέχουν πληροφορίες για τα λάδια που υπάρχουν στις δεξαμενές κατά οξύτητα, δεξαμενή, είδος λαδιού.
 • Τιμοκατάλογος λαδιού με αναλυτική ή βηματική ενημέρωση τιμών ανά οξύτητα.
#4

Αναφορές

Όλες οι αναφορές που χρειάζονται σε ένα ελαιουργείο 

 • Ημερήσια αναλυτική και συνολική κίνηση ελαιουργείου.
 • Μηνιαία κατάσταση εργασιών ελαιουργείου.
 • Ημερολόγιο αγορών και πωλήσεων λαδιού.
 • Πλήθος στατιστικών στοιχείων παραγωγής.
 • Δυνατότητα "γέφυρας" με προγράμματα γενικής λογιστικής.
 • Λάδια φύλαξης ανά οξύτητα, αναλυτικά ανά παραγωγό ή συγκεντρωτικά.
 • Καταστάσεις για AGROCERT/ΔΗΜΗΤΡΑ για ΠΟΠ & ΠΓΕ
  i) Κατάσταση εισροών
  ii)Κατάσταση εκροών
  iii)Κατάσταση παραγωγών-αγροτεμαχίων
 • Καταστάσεις για τον λογιστή (αγορές - πωλήσεις - απόδοση δακοκτονίας - ΜΥΦ σε XML κ.α.)
#5

Εμπορικό κύκλωμα

Πελάτες – Προμηθευτές – Αποθήκη

 • Έκδοση παραστατικών εμπορίας λαδιού.
 • Παραλαβή-Τιμολόγηση-Επιστροφή λαδιών φύλαξης παραγωγών.
 • Ποσοτική ενημέρωση δελτίων αποστολής μετά τη ζύγιση.
 • Έξοδα, ταμείο, κλπ
 • Συνοδευτικές καταστάσεις για αποστολή λαδιών φύλαξης παραγωγών στο εμπόριο.
 • Δυνατότητα πώλησης ειδών που δεν είναι λάδια (δοχεία, λιπάσματα, κλπ)
 • Πελάτες, Προμηθευτές, Αξιόγραφα
 • Δυνατότητα ομαδικής αποστολής λαδιών φύλαξης παραγωγών στο εμπόριο.

Αλλα Χαρακτηριστικά

 • Έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων
 • Υπάρχει η δυνατότητα τα δεδομένα σας να βρίσκονται στο internet παρέχοντας σας:
  i) Ασφάλεια,
  β) Δυνατότητα πρόσβασης απο παντού στον κόσμο.
 • Σύνδεση με αισθητήρες θερμοκρασίας σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (extra).
 • Σύνδεση με ταμειακές και ΕΑΦΔΣΣ.
 • Εκτύπωση ετικετών για τα δοχεία του παραγωγού.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης ειδών που δεν είναι λάδια (π.χ. δοχεία συσκευασίας, λιπάσματα, κλπ).
 • Αν θέλετε μπορείτε να δηλώσετε ότι θέλετε "αυστηρή τήρηση των δεξαμενών". Έτσι η εφαρμογή δεν θα σας επιτρέψει να προσθέσετε λάδι σε μια γεμάτη δεξαμενή, ούτε να αφαιρέσετε ποσότητα μεγαλύτερη από το υπόλοιπο λαδιού της δεξαμενής.
 • Σύνδεση με ταμειακές και ΕΑΦΔΣΣ για λιανικές πωλήσεις.
 • Δυνατότητα ορισμού μήνα έναρξης νέας ελαιοκομικής περιόδου.
 • Πολλαπλά έτοιμα επί της % δικαιώματα αλλά και δυνατότητα καθορισμού δικαιώματος την ώρα της έκδοσης του παραστατικού παροχής υπηρεσιών.
 • Η εφαρμογή παρακολουθεί τις ξένες ύλες-υγρασία: Κατά την αγορά λαδιού φύλαξης από το ελαιουργείο, το ποσοστό π.χ. 1% που αφορά ξένες ύλες μετασχηματίζεται αυτόματα από λάδι σε ξένες ύλες (δηλ. σε άλλο κωδικό) και παρακολουθείται ανεξάρτητα.

Συχνές ερωτήσεις

Πως θα αντιμετωπίσουμε το σύνηθες φαινόμενο όπου ο παραγωγός, εκ των υστέρων, μας ζητά το παραστατικό να εκδοθεί π.χ. στον γιο του;

Η εφαρμογή “ΑΜΦΟΡΕΥΣ” μας παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης μεταφοράς του παραστατικού από έναν παραγωγό σε άλλον και στη συνέχεια η επανεκτύπωση του.

Πως θα είμαι σίγουρος σε ποιο φορολογικό καθεστώς ανήκει ο πελάτης μου;

Με το πάτημα ενός πλήκτρου φαίνεται από το Υπ. Οικονομικών τα στοιχεία του παραγωγού και ελέγχετε το καθεστώς του. 

Ο λογιστής μου ζητάει το πρόγραμμα που θα αγοράσω να συνδέεται με το δικό του πρόγραμμα Γεν. Λογιστικής. Έχει τη δυνατότητα αυτή το "ΑΜΦΟΡΕΥΣ";

Ναι, με τη δημιουργία “γέφυρας” μεταξύ των δύο προγραμμάτων. Αυτό έχει έξτρα χρέωση ανάλογα με την εφαρμογή λογιστικής κλπ

Είμαι πιστοποιημένος για λάδια ΠΟΠ/ΠΓΕ. Θα έχω όλα τα στοιχεία που ζητά ο οργανισμός AGROCER/ΔΗΜΗΤΡΑ;

Όλες οι καταστάσεις που χρειάζονται (εισροών, εκροών,αγροτεμαχίων, κλπ) δημιουργούνται με μια απλή διαδικασία, έτοιμα για αποστολή στον AGROCERT.

Έχω και τυποποίηση λαδιού. Θα χρειαστώ άλλο πρόγραμμα;

Η NanoSoft παρέχει στην αγορά δύο προγράμματα: i) Το “ΑΜΦΟΡΕΥΣ-2” για τα ελαιουργεία και ii) το “ΑΜΦΟΡΕΥΣ-3” για τα τυποποιητήρια. Τα δύο αυτά προγράμματα συνεργάζονται άψογα μεταξύ τους χρησιμοποιώντας κοινή βάση δεδομένων. Έτσι κάθε αλλαγή που κάνετε στο ένα φαίνεται αυτόματα και στο άλλο.

Αν αγοράσω και τις δύο εφαρμογές: Για ελαιουργείο και τυποποιητήριο, θα έχω κάποια έκπτωση;

Βεβαίως, η αγορά και τον δύο όταν γίνεται ταυτόχρονα παρέχει σημαντική έκπτωση.

Ενημερωθείτε σήμερα για την εφαρμογή διαχείρισης ελαιοτριβείων και ζητήστε προσφορά

Τηλέφωνο

2821 800 885

Διεύθυνση

Κ. Φούμη 74 Αγροκήπιο, Χανιά

Email

info@nanosoft.gr

Φόρμα επικοινωνίας